De Lef Kist

Voor het basisonderwijs

 

Voor het basisonderwijs heeft Schiedams LEF een LEF-kist ontwikkeld. De LEF-kist bevat een lespakket, leesboeken en prentenboeken, die het onderwerp diversiteit op een luchtige wijze bespreekbaar maken.

Het lespakket bestaat uit vijf lessen per groep, startend in groep 1-2 en eindigend in groep 8. De leerkrachten kunnen deze lessen zelf aan hun klas geven. De lessen gaan over diversiteit, liefde, vriendschap en over het LEF hebben om jezelf te zijn en voor een ander op te komen. Elke les is zorgvuldig afgestemd op het niveau van de groep.

Voordat de scholen actief met de LEF-kist aan de slag gaan, kan Schiedams LEF in een docentenbijeenkomst uitleg geven over de LEF-kist. Hierbij wordt het geboortespel gespeeld, waarmee de leerkrachten meer achtergrondinformatie krijgen over diversiteit.

De lessen zijn kort, simpel en duidelijk beschreven zodat de leerkrachten niet veel tijd kwijt zijn aan de voorbereiding. De docenten van Schiedams LEF kunnen in groep 7 een gastles geven. De gastles gaat over anders zijn, jezelf zijn, lef hebben en helpt de kinderen bij het organiseren van een LEF-dag.

Aan het eind van de lessen wordt er door de hele school een LEF-dag georganiseerd. Een dag waarop elk kind zichzelf mag zijn. Dit kan d.m.v. haardracht, kleding, schoenen etc. uitgedragen worden. Het is geen verkleedfeest, de nadruk ligt juist op jezelf durven zijn. Vooraf is de afspraak gemaakt dat er die dag alleen complimenten gegeven mogen worden.

De LEF-kist is zeer geschikt om te gebruiken tijdens een themaweek, zoals de ‘Week van Respect’ of de ‘Week van de Lentekriebels’. Met de LEF-kist zorgt u voor een doorgaande lijn van lessen over diversiteit en voldoet u aan SLO-doel 38.

Alle basisscholen in Schiedam hebben van de gemeente gratis een LEF-kist gekregen. Uit evaluatie bleek dat de lessen waardevol werden gevonden. Ook de leerlingen waren enthousiast, zoals blijkt uit de volgende opmerkingen:

Genderset

Voor het basisonderwijs en de brugklas

 

De genderset onderwijs bevat het prentenboekje Stefan en Katie. Een omkeerboekje dat gaat over een jongen die zich een meisje voelt en een meisje dat zich een jongen voelt. Het boekje is geschikt voor kinderen van 5-8 jaar en hoort bij een stappenplan voor ouders en school.

Daarnaast bevat de genderset het boek ”Treiterkoppen, kangoeroes en geheimen” plus een lesmodule, geschikt voor kinderen van groep 6-8 en de brugklas.

Als een leerling in de klas transgender is, kan de leerkracht met behulp van de genderset onderwijs helpen om de leerling zichzelf te laten zijn in de klas. Onbekend maakt onbemind. Door voorlichting te geven en kinderen zich te laten verplaatsen in een ander, ontstaat meer begrip voor elkaar. De genderset onderwijs kan daarbij zeer waardevol zijn.

Quotes van leerlingen

Dit is echt out-of-the-box denken.

Ik durf nu eindelijk in de klas te vertellen dat ik gevoelig ben.

Morgen trek ik mijn roze shirt aan naar school, want ik weet nu dat ik mezelf mag zijn.

Krijgen we deze lessen volgend jaar weer?

Ik snap nu dat je geen keus hebt, maar als homo geboren wordt.

Met sommige gemeentes hebben wij afspraken gemaakt over de kosten van het materiaal. Neem contact met ons op om te kijken wat de kosten voor u zullen zijn.